Aski Interior Group, modern helhet av möbler och tjänster som erbjuder en perfekt lösning för föränderliga behov i kontor, offentliga miljöer såsom hotell och restaurang samt skolor och vårdhem. Vi möblerar arbetsplatser och mötesplatser för alla typer av kontor. Våra produkter är en kombination av hög kvalitet, hållbarhet och funktionell design och låg miljöpåverkan.

Vi har Ett starkt fokus på design och produktutveckling, våra kontorsmöbler ska vara innovativa, ergonomiska, hållbara och vackra att se på. Vi vill alltid ligga steget före inom ämnet framtidens kontor och arbetsplatser.

Våra kontorsmöbler ska vara ett tryggt val; ett val för framtiden som låter dig och din organisation utvecklas i takt med tiden.

Hållbara investeringar handlar lika mycket om nutid som om framtid. Vi tror på hållbar produktion, smarta materialval, långsiktiga medvetna inköp, återanvändning och ansvarsfull förnyelse