Verksamhetspolicy

Aski Interior Group, modern helhet av möbler och tjänster som erbjuder en perfekt lösning för föränderliga behov i kontor, offentliga miljöer såsom hotell och restaurang samt skolor och vårdhem. Vi möblerar arbetsplatser och mötesplatser för alla typer av kunder. Våra produkter är en kombination av hög kvalitet, hållbarhet och funktionell design och låg miljöpåverkan. 

Vi har Ett starkt fokus på design och produktutveckling, våra kontorsmöbler ska vara innovativa, ergonomiska, hållbara och vackra att se på. Vi vill alltid ligga steget före inom ämnet framtidens kontor och arbetsplatser. 

På vårt företag är det naturligt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle.  

Genom vårt miljöengagemang tar vi vårt delade ansvar för att kommande generationer ges möjlighet att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur. 

Våra kontorsmöbler ska vara ett tryggt val; ett val för framtiden som låter dig och din organisation utvecklas i takt med tiden. 

Hållbara investeringar handlar lika mycket om nutid som om framtid. Vi tror på hållbar produktion, smarta materialval, långsiktiga medvetna inköp, återanvändning och ansvarsfull förnyelse. 

Hårdare miljökrav innebär att återvinning tar längre tid och kräver mer kunskap. Genom våra tjänster kan vi återvinna både ansvarsfullt, enkelt och samtidigt spara både pengar och värdefull tid. En del av möblerna renoveras och säljs vidare medan andra demonteras och sorteras för att kunna återanvända enskilda delar. De mest obrukbara möblerna kan även återanvändas som sekundärt råmaterial eller som energikälla.  

Vi jobbar med ständiga förbättringar både på kvalitets- och miljösidan, bland annat genom att: 

  • Ständigt utveckla produkter, processer och kvalitets- och miljöledningssystemet
  • Sträva efter tillgodose våra kunders krav och önskemål vid varje enskild order
  • Leva upp till alla gällande regler och krav som finns på verksamheten
  • Optimera våra transporter
  • Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt både ur tids- och miljöperspektiv 

VD 
Stina Remahl