Layout

Oavsett vilken bransch ert företag är verksamt inom är bra planering och design de viktigaste aspekterna för lyckade projekt. De layoutritningar och 3D- och produktbilder som skapas av Martelas inredningsarkitekter gör det enklare att planera, fatta beslut och att hitta en gemensam nämnare. Tack vare bilderna är det enkelt att diskutera detaljer kring lokalerna redan på ett tidigt stadium.

Behovsanalys

Innan man gör förändringar i en arbetsmiljö måste man först staka ut dess behov. I vår användarorienterade behovsanalys specificerar vi användarna, ändamålen och de rumsliga behoven för organisationen, liksom målet med förändringarna. Strategi och mål definierar alltid syftet med dessa förändringar, eftersom de driver organisationen mot dess framtidsvision.

 

Workshop

Vår tjänst Inspiring Workshops stöttar användarorienterad planering av nya arbetsmiljöer, kontrollerat genomförande och smidig introduktion. I våra workshops introducerar vi er personal för ett nytt arbetsmiljötänk och ger dem möjlighet att uppleva hur arbete på aktivitetsbaserade kontor ser ut i praktiken. Dessutom tar vi med hjälp av gemensamma gruppuppgifter upp farhågor som kan uppstå i samband med förändringen och engagerar personalen konkret i planeringen av de nya lokalerna

Finansiering

Askis finansieringslösning hjälper er att påskynda investeringsprocessen och att lansera nödvändiga förnyelser utan dröjsmål. Vi hjälper er att skräddarsy en finansieringslösning som bäst passar er nuvarande situation. vi erbjuder leasing eller finansiering av möbler upp till hela möblernas livslängd.

 

Återvinning

Hårdare miljökrav innebär att återvinning tar längre tid och kräver mer kunskap och det är dessutom förvånansvärt dyrt med tanke på kostnaderna för avfallshantering. Genom våra omfattande tjänster kan ni återvinna både ansvarsfullt, enkelt och samtidigt spara både pengar och värdefull tid. En del av möblerna renoveras och säljs vidare medan andra demonteras och sorteras för att kunna återanvända enskilda delar. De mest obrukbara möblerna kan även återanvändas som sekundärt råmaterial eller som energikälla.