Vår Vision

Nu är det vår tur att ta Aski genom nya utmaningar. För att sätta våran prägel på företaget ändrar vi namn till Aski Interior Group AB och vi kommer att verka i hela Norrland.

 

Vi vill utmana traditioner och bryta mönster för att istället ge varje företag en kontorsmiljö som ger utrymme för att leva i, växa med och förändras i takt med sin utveckling.

Vi verkar i hela norrland

  • Borlänge
  • Falun
  • Gävle
  • Sundsvall
  • Östersund
  • Örnsköldsvik
  • Umeå
  • Skellefteå
  • Piteå
  • Luleå